סוס פוני

תגיות: יונקים, סוסים
מפרסם: יוגב

סוס פוני הוא סוס נמוך קומה , למרות שהוא נמוך מאוד בניגוד לסוגי סוסים אחרים יש לו כוח פיזי רב ביחס כמובן לגובהו.

»מתוך הכתבה

סוס פוני

סוס פוני הוא שם כללי לגזעי סוס קטני ממדים אף בבגרותם, למרות שגובה אינו הקריטריון היחידי לזיהוי סוסי פוני.

Spay or Neuter Your Cat
  • אהבתי471
  • לא אהבתי189
דוידי וחיות אחרות - חמוס
  • אהבתי288
  • לא אהבתי643
Mouse pretended to be dead
  • אהבתי206
  • לא אהבתי662
Pets 101- Guinea Pigs
  • אהבתי297
  • לא אהבתי636