גולדן רטריבר

מפרסם: יוגב

גולדן רטריבר הוא סוג הכלבים המתאימים ביותר עבור משפחות. מי לא זוכר את הכלב שהופיע בתוכנית "צער גידול בנות" ובסרטים נוספים.

»מתוך הכתבה

גולדן רטריבר

כלבי גולדן רטריבר (Golden Retriever) פותחו במקור בתור כלבי עבודה וליווי עבור ציידים, כאשר אחת מן העבודות המטלות העיקריות אשר הוטלו עליהם הייתה לאתר את הציפורים שצדו הציידים ולהחזיר אותם אל הציידים (מכאן נלקח שמם של כלבי גולדן רטריבר, באנגלית רטריבר פירושו מחזיר).