גידול יונים בבית

מפרסם: יוגב

רוצים לדעת איך לגדל יונים בתוך הבית? זה הסרטון בשבילכם!

»מתוך הכתבה

גידול יונים

קיימות עדויות כי בעולם העתיד גידול יונים היה ענף כלכלי משגשג בו עסקו רבים. מתוארים מתקני גידול יונים בשם קולומבריום שחלקם נמצאו במדבר יהודה. בנוסף נרשמו עדויות של שימוש בשובחי יונים. בנוסף, נעשה שימוש נרחב ביונים בחקלאות ותעשיית הבשר המיועד למאכל בעת הקדומה.

* Einstein the famous talking African Grey Parrot! *
  • אהבתי370
  • לא אהבתי115
Bird Care : How to Treat a Sick Parrot
  • אהבתי287
  • לא אהבתי128
How To Build A Rodent Breeding Rack- ClassyHerps
  • אהבתי136
  • לא אהבתי413