גידול יונים בבית

מפרסם: יוגב

רוצים לדעת איך לגדל יונים בתוך הבית? זה הסרטון בשבילכם!

»מתוך הכתבה

גידול יונים

קיימות עדויות כי בעולם העתיד גידול יונים היה ענף כלכלי משגשג בו עסקו רבים. מתוארים מתקני גידול יונים בשם קולומבריום שחלקם נמצאו במדבר יהודה. בנוסף נרשמו עדויות של שימוש בשובחי יונים. בנוסף, נעשה שימוש נרחב ביונים בחקלאות ותעשיית הבשר המיועד למאכל בעת הקדומה.

* Einstein the famous talking African Grey Parrot! *
  • אהבתי358
  • לא אהבתי110
Bird Care : How to Treat a Sick Parrot
  • אהבתי268
  • לא אהבתי123
How To Build A Rodent Breeding Rack- ClassyHerps
  • אהבתי130
  • לא אהבתי397