נחש פעמונים נגד חולדה

מפרסם: יוגב

נחשי הפעמונים ידועים ביותר לשריקת הזנבות המפורסמים שלהם.ונחש הארסי Diamondback מערבי זה תופס את טרפיו, חולדה, עם המארב.

»מתוך הכתבה

נחש פעמונים

נחש פעמונים (Rattlesnake) הוא כינוי לנחש הארסי עכסן המשתייך למשפחת הצפעונים. נחש עכסן מפיק צליל רשרוש מאיבר ייעודי בקצה זנבו כאשר הוא חש מאוים ומכאן שמו המוכר כנחש פעמונים.

LOL Frog eats a Troll finger EPIC FAIL
  • אהבתי473
  • לא אהבתי142
Reptiles (Discovery Channel)
  • אהבתי316
  • לא אהבתי208
Capture a snake with your hands? Easy..
  • אהבתי350
  • לא אהבתי140
איתן אוכל ענב
  • אהבתי161
  • לא אהבתי396
Corn Snake Care : Corn Snake Skin Shedding
  • אהבתי173
  • לא אהבתי431