נחש פעמונים נגד חולדה

מפרסם: יוגב

נחשי הפעמונים ידועים ביותר לשריקת הזנבות המפורסמים שלהם.ונחש הארסי Diamondback מערבי זה תופס את טרפיו, חולדה, עם המארב.

»מתוך הכתבה

נחש פעמונים

נחש פעמונים (Rattlesnake) הוא כינוי לנחש הארסי עכסן המשתייך למשפחת הצפעונים. נחש עכסן מפיק צליל רשרוש מאיבר ייעודי בקצה זנבו כאשר הוא חש מאוים ומכאן שמו המוכר כנחש פעמונים.

LOL Frog eats a Troll finger EPIC FAIL
  • אהבתי459
  • לא אהבתי137
Reptiles (Discovery Channel)
  • אהבתי304
  • לא אהבתי195
Capture a snake with your hands? Easy..
  • אהבתי343
  • לא אהבתי129
איתן אוכל ענב
  • אהבתי156
  • לא אהבתי383
Corn Snake Care : Corn Snake Skin Shedding
  • אהבתי167
  • לא אהבתי417