נחש פעמונים נגד חולדה

מפרסם: יוגב

נחשי הפעמונים ידועים ביותר לשריקת הזנבות המפורסמים שלהם.ונחש הארסי Diamondback מערבי זה תופס את טרפיו, חולדה, עם המארב.

»מתוך הכתבה

נחש פעמונים

נחש פעמונים (Rattlesnake) הוא כינוי לנחש הארסי עכסן המשתייך למשפחת הצפעונים. נחש עכסן מפיק צליל רשרוש מאיבר ייעודי בקצה זנבו כאשר הוא חש מאוים ומכאן שמו המוכר כנחש פעמונים.

LOL Frog eats a Troll finger EPIC FAIL
  • אהבתי466
  • לא אהבתי138
Reptiles (Discovery Channel)
  • אהבתי309
  • לא אהבתי201
Capture a snake with your hands? Easy..
  • אהבתי348
  • לא אהבתי134
איתן אוכל ענב
  • אהבתי157
  • לא אהבתי389
Corn Snake Care : Corn Snake Skin Shedding
  • אהבתי170
  • לא אהבתי423