סוגי כלבי רוח

מפרסם: יוגב

כלבי רוח הם גזע הכלבים המהירים ביותר ועם חוש ריח מפותח מאוד שבעבר היו כלבי ציד. 

»מתוך הכתבה

כלב רוח

כלבי רוח הם כלבים אשר בעבר שימשו בתור כלבי ציד שהיו צדים בעיקר באמצעות התכונות המפותחות ביותר שלהם מהירות גבוהה ביותר וחוש ריח מפותח מאוד.