סוס פוני

תגיות: יונקים, סוסים
מפרסם: יוגב

סוס פוני הוא סוס נמוך קומה , למרות שהוא נמוך מאוד בניגוד לסוגי סוסים אחרים יש לו כוח פיזי רב ביחס כמובן לגובהו.

»מתוך הכתבה

סוס פוני

סוס פוני הוא שם כללי לגזעי סוס קטני ממדים אף בבגרותם, למרות שגובה אינו הקריטריון היחידי לזיהוי סוסי פוני.

Spay or Neuter Your Cat
  • אהבתי497
  • לא אהבתי195
דוידי וחיות אחרות - חמוס
  • אהבתי293
  • לא אהבתי722
Mouse pretended to be dead
  • אהבתי214
  • לא אהבתי712
Pets 101- Guinea Pigs
  • אהבתי307
  • לא אהבתי687