סוס פוני

תגיות: יונקים, סוסים
מפרסם: יוגב

סוס פוני הוא סוס נמוך קומה , למרות שהוא נמוך מאוד בניגוד לסוגי סוסים אחרים יש לו כוח פיזי רב ביחס כמובן לגובהו.

»מתוך הכתבה

סוס פוני

סוס פוני הוא שם כללי לגזעי סוס קטני ממדים אף בבגרותם, למרות שגובה אינו הקריטריון היחידי לזיהוי סוסי פוני.

Spay or Neuter Your Cat
  • אהבתי486
  • לא אהבתי190
דוידי וחיות אחרות - חמוס
  • אהבתי288
  • לא אהבתי658
Mouse pretended to be dead
  • אהבתי207
  • לא אהבתי678
Pets 101- Guinea Pigs
  • אהבתי298
  • לא אהבתי653