גידול יונים
גידול יונים
פירסום: 10/10/2012

קיימות עדויות כי בעולם העתיד גידול יונים היה ענף כלכלי משגשג בו עסקו רבים. מתוארים מתקני גידול יונים בשם קולומבריום שחלקם נמצאו במדבר יהודה. בנוסף נרשמו עדויות של שימוש בשובחי יונים. בנוסף, נעשה שימוש נרחב ביונים בחקלאות ותעשיית הבשר המיועד למאכל בעת הקדומה.

סוגי יונים
סוגי יונים
פירסום: 10/10/2012

סוגי יונים נכללות כולן תחת משפחה אחת מסדרת היונאים הכוללת 318 מיני יונים אשר כולם אחידים בהתנהגותם ובהופעתם.
אך, בני משפחה זו שונים זה מזה מאוד בגודלם הנע בין שבעה עשר ועד שמונים סנטימטר. כולם בעלי גוף קצר ומגושם, צוואר קצר וראש קטן כאשר למינים אחדים יש ציצית נוצות על הראש.